Vad tjänar en fritidspedagog?

Lönen för en fritidspedagog i Sverige ligger på omkring 29 000 kr – men varierar beroende på vart i landet du bor, vilken utbildning du har, vad du har för erfarenhet och liknande faktorer.

Lönestatistik över landets fritidspedagoger

Nedan får du mer utförlig statistik över genomsnittet av en fritidspedagogs lön runtom i Sverige, men precis som inom alla andra yrken varierar lönen som sagt beroende på erfarenhet, kunskap och så vidare.

Sammanställning fritidspedagog – lön per månad

År Median Medel Median - Män Median- Kvinnor
Stadsskuld - riks2016 2016 27 700 kr
Stockholm stad2017 2017 32 600 kr 32 000 kr 32 800 kr
Vision (Göteborg)2016 2016 30 400 kr 30 400 kr 30 400 kr
Malmö stad2016 2016 29 000 kr 29 250 kr 28 425 kr 29 300 kr

Lön som fritidspedagog utan utbildning?

Det är svårt att ge en exakt siffra på lönen för en fritidspedagog utan utbildning, men du kan räkna med under medellönen för utbildade fritidspedagoger. Tänk även på att lönen kan variera kraftigt mellan olika städer och skolor.