Gymnasielärare – lön

Här nedan har vi sammanställt gymnasielärares löner. Vill du även kolla in vilken lön en specialpedagog har, eller hur mycket en högskolelärare eller fritidspedagog tjänar?

Vad tjänar en gymnasielärare?

Snittlön för gymnasielärare ligger runt 37700 kronor. Här spelar dock olika faktorer in beroende på om lönen är högre eller lägre. Detta kan vara ålder, om du har lärarexamen, lärarerfarenhet och var någonstans i landet du bor.

Lönestatistik över landets olika gymnasielärare

Som tidigare nämnt spelar olika faktorer in beroende vad du kan begära i lön som gymnasielärare. Nedan kan du se en riktlinje på hur det kan se ut och som du sedan kan ta med dig i arbetsintervjun. Siffrorna är hämtade från ett flertal sidor som tagit fram statistik för gymnasielärarlöner.

Lönestatistik från 2020

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 38,500 kr 39,000 kr 36,600 kr
Stockholm
Stockholm 40,100 kr 42,300 kr 36,600 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 38,200 kr 38,400 kr 36,200 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 38,100 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 38,800 kr - -
Västsverige
Västsverige 38,700 kr 39,100 kr 37,400 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 37,300 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 37,900 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 37,300 kr - -

Lönestatistik från 2019

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Stockholm
Stockholm 39,500 kr 41,400 kr 36,500 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 37,200 kr 37,500 kr 35,000 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 37,100 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 37,600 kr 37,600 kr 38,000 kr
Västsverige
Västsverige 38,200 kr 38,100 kr 38,800 kr
Riket
Riket 37,700 kr 38,000 kr 36,600 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 36,400 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 36,800 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 36,600 kr - -

Lönestatistik från 2018

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Stockholm
Stockholm 39,000 kr 40,200 kr 35,100 kr
Riket
Riket 36,300 kr 36,800 kr 34,300 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 35,900 kr 36,500 kr 32,200 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 35,800 kr - -
Västsverige
Västsverige 36,500 kr 36,500 kr 36,200 kr
Sydsverige
Sydsverige 35,300 kr 36,500 kr 32,600 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 35,100 kr 35,200 kr 34,700 kr
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 36,000 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 35,600 kr - -

Lönestatistik från 2017

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Stockholm
Stockholm 39,100 kr - -
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 35,400 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 34,800 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 35,600 kr - -
Riket
Riket 35,200 kr 35,800 kr 32,200 kr
Västsverige
Västsverige 35,500 kr 35,700 kr 34,900 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 34,300 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 35,300 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 34,600 kr - -

Lönestatistik från 2016

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 34,000 kr 34,600 kr 31,000 kr
Stockholm
Stockholm 35,200 kr 37,700 kr 28,700 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 33,800 kr 34,300 kr 30,700 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 33,700 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 33,900 kr 34,400 kr 32,000 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 33,200 kr - -
Västsverige
Västsverige 34,000 kr 34,300 kr 32,200 kr
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 34,300 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 33,600 kr - -

Lönestatistik från 2015

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 33,000 kr 32,600 kr 34,500 kr
Riket
Riket 32,800 kr 33,000 kr 32,000 kr
Stockholm
Stockholm 34,600 kr 35,400 kr 31,900 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 32,200 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 32,300 kr 32,700 kr 30,100 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 31,900 kr - -
Västsverige
Västsverige 32,800 kr 33,000 kr 31,000 kr
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 32,700 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 32,000 kr - -

Lönestatistik från 2014

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 32,200 kr 31,700 kr 33,900 kr
Riket
Riket 31,900 kr 32,000 kr 31,100 kr
Stockholm
Stockholm 33,200 kr 34,100 kr 30,900 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 31,300 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 31,400 kr 31,700 kr 29,000 kr
Västsverige
Västsverige 31,900 kr 32,100 kr 30,200 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 31,200 kr 31,200 kr 31,300 kr
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 31,900 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 31,100 kr - -