Universitetslärare - lön

Här kan du se en sammanställd lista över hur mycket universitetslärare tjänar runt om i landet. Vill du också se löner för grundlärare, vad fritidspedagoger tjänar, eller kanske vad en gymnasielärare kan begära i lön?

Vad tjänar en som universitetslärare?

Snittlönen ligger idag på 37200 kronor. Lönerna för universitetslärare ser olika ut beroende på var i landet du befinner dig, vilken lärarerfarenhet du har samt om du har haft en lärarroll under en längre tid.

Vad ska jag begära i lön som lärare på universitetet?

Lönen för en universitetslärare kan variera rätt mycket då lönesättningen är inviduell. Bland annat inom olika lärarkategorier eller ämnesområden.

Lönestatistik från 2020

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 38,200 kr 37,700 kr 41,100 kr
Stockholm
Stockholm 36,000 kr - -
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 37,400 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 41,100 kr 39,900 kr 41,700 kr
Sydsverige
Sydsverige 38,400 kr - -
Västsverige
Västsverige 38,700 kr 38,200 kr 41,900 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 40,000 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 39,200 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 37,600 kr - -

Lönestatistik från 2019

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 39,000 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 38,800 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 36,900 kr - -
Västsverige
Västsverige 37,300 kr 37,200 kr 37,800 kr
Riket
Riket 37,200 kr 36,800 kr 39,800 kr
Stockholm
Stockholm 35,100 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 40,000 kr 38,700 kr 40,700 kr
Sydsverige
Sydsverige 37,500 kr - -
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 36,300 kr - -

Lönestatistik från 2018

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Stockholm
Stockholm 34,100 kr - -
Riket
Riket 36,300 kr 36,000 kr 39,800 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 35,800 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 38,100 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 36,700 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 37,800 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 36,300 kr - -
Västsverige
Västsverige 36,600 kr 36,400 kr 37,900 kr
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 38,500 kr - -

Lönestatistik från 2017

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Stockholm
Stockholm 33,000 kr - -
Riket
Riket 35,000 kr 35,100 kr 34,600 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 34,900 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 36,900 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 33,100 kr 35,800 kr 21,900 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 37,400 kr - -
Västsverige
Västsverige 35,800 kr 35,500 kr 37,400 kr
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 37,000 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 35,200 kr - -

Lönestatistik från 2016

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 34,400 kr 34,200 kr 36,500 kr
Stockholm
Stockholm 32,200 kr - -
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 34,200 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 36,100 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 34,600 kr - -
Västsverige
Västsverige 35,000 kr 34,700 kr 35,900 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 36,300 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 35,900 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 34,400 kr - -

Lönestatistik från 2015

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 36,500 kr 36,700 kr 35,600 kr
Västsverige
Västsverige 36,000 kr 35,900 kr 36,400 kr
Stockholm
Stockholm 37,100 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 35,400 kr - -
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 37,200 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 37,700 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 35,500 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 35,200 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 36,800 kr - -

Lönestatistik från 2014

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 34,400 kr - -
Riket
Riket 35,900 kr 35,800 kr 36,800 kr
Stockholm
Stockholm 36,400 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 34,700 kr - -
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 36,000 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 36,500 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 34,700 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 35,900 kr - -
Västsverige
Västsverige 35,600 kr 35,300 kr 36,600 kr